AdUnit Billboard

Videos

Lokales De Kall mähnt: "Isch will uff de Maimagd!"

"Isch kønn Eisch saage, Fanunft hie unn Corøna her, isch bin gønz durschänønna øhnä de Maimagd. Moi gonzi Plønung iss iwwa de Haufä gschmissä worrä", mähnt de Kall in der neuesten Folge der "MM"-Mundartglosse.
AdUnit Footer_1
AdUnit Mobile_Footer_1