AdUnit Billboard

Videos

Lokales Mundartglosse: "De Kall mähnt: Ørufä midd kømischä Numman"

Mannheim, 20.3.2020: S' gibt jo middlaweil allahønd kømischä Ørufä. Wønndä dähhääm bisch, s’bimmlt, gehsch øns Telläføn, quatscht disch äni voll, die ga känni iss. Also a känn er, sunnern nur so ä kinschtlischi Schdimm aussäm Kompjuda.
AdUnit Footer_1
AdUnit Mobile_Footer_1